Θαυμαστά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου Ἀμφιλοχίου

Τό 1937, ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος, ἡγούμενος τότε τῆς Μεγάλης Μονῆς τοῦ Θεολόγου στήν Πάτμο, συκοφαντήθηκε ἀπό ἀδελφό τῆς Μονῆς στούς Ἰταλούς κατακτητές, οἱ ὁποῖοι ἐξόρισαν τόν Γέροντα ἀπό τό νησί καί τοποθέτησαν στόν ἡγουμενικό θῶκο τόν συκοφάντη του. Ὁ Γέροντας βρέθηκε στήν Ἀθήνα. Ἐπιστρέφοντας στήν Πάτμο, τόν πρῶτο τόν ὁποῖο ἀναζήτησε ἦταν τόν συκοφάντη του. Πληροφορήθηκε ὅμως ὅτι ἀπουσίαζε, διότι βρισκόταν νοσηλευόμενος σέ ψυχιατρεῖο τῶν Ἀθηνῶν. 

Ἐπέστρεψε στήν Ἀθήνα, βρῆκε τόν παππούλη, τόν ἐξομολόγησε, τόν παρηγόρησε, γλύκανε μέ τήν ἀγάπη καί τήν συγχώρηση τήν ταραγμένη του ψυχή καί ἐρχόμενος στό νησί καί τό μοναστήρι, ζήτησε ἀπό τό ἡγουμενοσυμβούλιο καί τούς Πατέρες νά φέρουν πίσω τόν ἀδελφό, διότι δέν ἔχρηζε τόσο ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης ὅσο πνευματικῆς ὑποστήριξης. Οἱ Πατέρες συμφώνησαν μέ τόν ὅρο νά τόν πάρει ὁ γέροντας Ἀμφιλόχιος στό διπλανό κελλί ἀπό τό δικό του καί νά τόν φροντίζει προσωπικά.

Ἡ ἀπεραντοσύνη τῆς ἀγάπης τοῦ Γέροντος τό δέχθηκε, ὁ παππούλης ἐπέστρεψε καί γεύθηκε τήν πνευματική ἀγάπη, τήν ποιμαντική μέριμνα καί τήν ἀρχοντική φροντίδα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.

Μετά ἀπό χρόνια, ἑορτάζοντας τή μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου, κατά τή θεία Λειτουργία κι ἐνῶ ὁ Γέροντας ἦταν λειτουργός καί ἐκεῖνος ψάλτης, τό πλῆθος δέ στόν ναό πολύ καί μεταξύ αὐτῶν πολλοί μαθητές τῆς Πατμιάδος, ὁ μετανοημένος καί εὐεργετημένος συκοφάντης, ἔλαβε τόν λόγο τήν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ, ἐξομολογήθηκε δημόσια τήν ἁμαρτία, τήν συκοφαντία του καί κατέληξε λέγοντας:

«Πάτερ Ἀμφιλόχιε σταμάτησε ἐπιτέλους νά μέ καταδιώκεις, σταμάτησε νά μέ καταδιώκεις μέ τήν ἀγάπη σου…».

«Η ΟΔΟΣ», ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ, ΦΥΛΛΟ 43 ΕΤΟΣ 13ο • 2018, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

πηγή: ixthis3

ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ